https://www.debora.fi/wp-content/uploads/2013/10/nosto-1.png

Serviceboende

Läs mera »

https://www.debora.fi/wp-content/uploads/2013/10/nosto-2.png

Tjänster i hemmet

Läs mera »

https://www.debora.fi/wp-content/uploads/2013/10/nosto-3.png

Boka tid på nätet

Boka tid »

Företaget

Debora är ett finskt företag som fungerar inom social- och hälsovårdsbranschen och som betjänar sina kunder i alla åldrar från vaggan till graven. År 1999 grundades vår verksamhet med utgångspunkten att betjäna både den offentliga och den privata sektorn flexibelt och med hög kvalité.

Till våra serviceprodukter hör serviceboende och mångsidiga hemtjänster. Vi erbjuder tjänster även åt organisationer, som kommuner, sjukvårdsdistrikt och företag i brist på outsourcing.

Vi sysselsätter nästan 500 professionella social- och hälsovårdsarbetare. Våra tjänster är tillgängliga i Nyland samt i Uleåborg, Vasa, Hangö, Villmanstrand och Lahtis med omnejd.