Lasten ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisella tukihenkilötyöllä voidaan tukea lapsen vanhempaa kasvatustehtävässään olemalla yhtenä aikuisena lapsen elämässä sekä auttaa lasta käsittelemään pulmiaan ja kokemaan myönteisiä asioita sekä vahvistamaan itsetuntoa. Kyseessä on muutokseen pyrkivää, tukea antavaa ja ohjaavaa työtä lapsen tai nuoren kanssa. Pyrkimys on tukea lasta luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luomisessa, opastaa arjentaitoihin ja varmistaa koulunkäynti, tehdä yhteistyötä lapsen huoltajien ja lähiverkoston kanssa, auttaa lasta jakamaan huolensa ja tunteensa tukihenkilön kanssa, kartoittaa lapsen sosiaalista kenttää, sekä ohjata tervehenkiseen harrastustoimintaan. Palveluntuotantomme keskittyy yksilölliseen, yhteistyössä asiakkaan ja/tai sosiaalityöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan perheen tukemiseksi.

Nuorten itsenäistymisen tukipalvelu

Nuorten itsenäistymisen tukipalvelun tavoitteena on ohjata nuorta itsenäistymisessä, arjessa selviytymisessä sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuoria ohjatessa aikuinen on rinnallakulkija ja ohjaaja, jonka preventiivinen työote opettaa nuorta kiinnittämään huomiota asioihin, jotka auttavat elämänhallinnassa; esim. aikataulujen laatiminen ja rutiineissa pysyminen. Aikuisen rooli on kannustaa ja löytää positiivisia asioita nuoren elämässä sekä opettaa suhtautumaan realistisesti vastoinkäymisiin. Nuorten itsenäistymisen tuki- ja ohjauspalvelu on tavoitteellista ja nuoren itsetuntoa vahvistavaa, joka pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä.

Kuva