Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on perheen tukeminen esimerkiksi lasta tai koko perhettä koskettavassa kriisitilanteessa ja siitä ylipääsemiseksi. Käytännössä perhetyö voi olla keskusteluapua tai tavanomaisia arkielämään kuuluvia kodinhoidollisia tehtäviä yhdessä perheen kanssa sekä vanhempien tukemista kasvatustehtävässä. Lapselle järjestetään hyvinvointia tukevaa toimintaa, jonka keskeisenä tavoitteena on lapsen edun turvaaminen ja koko perheen hyvinvoinnin lisääminen.Tuotamme perhetyön palveluita yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuspalvelumme tavoitteena on kokonaisvaltainen perheen elämänhallinnan tuki, arjen rakenteiden luominen tai lujittaminen sekä lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Jokaiselle perheelle laaditaan moniammatillisen tiimin kanssa omien tarpeiden ja tavoitteiden mukainen kuntoutussuunnitelma. Perhekuntoutus mahdollistaa positiivisen muutoksen perheessä, lapsen edun toteutumisen sekä kehittymisen hyvään vanhemmuuteen. Perhekuntoutuksessa eletään tavallista arkea lasten ja vanhempien kanssa – yhdessä ja erikseen, ja siihen voi sisältyä myös erilaisia terapiamuotoja, kuten toimintaterapiaa, neuropsykiatrista valmennusta tai psykoterapiaa. Kokeneiden terapeuttiemme työkalupakkiin kuuluu monenlaisia metodeja, kuten mindfulness sekä anger replacement training. Avopalveluna tuotettu perhekuntoutuspalvelu tapahtuu asiakasperheen kotona.

Kuva