Henkilökohtainen avustaja vammaiselle henkilölle

Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa vammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän. Henkilökohtainen apu kohdistuu asiakkaan kotona ja kodin ulkopuolella toimintoihin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vamman tai sairauden vuoksi selviä niistä ilman apua. Henkilökohtainen avustaja auttaa mm. työssä ja opiskelussa, harrastuksissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa kuten liikkuminen, pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ja ulkoilu. 1.9.2009 alkaen henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaan subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle ihmiselle.

Asiakaslähtöistä palvelua 24/7

Tuotamme henkilökohtaisen avun palveluita sekä yksityisesti että kunnan myöntämällä maksusitoumuksella ja palvelusetelillä. Kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä palvelu on asiakkaalle täysin maksutonta. Palveluseteliä voit hakea oman alueesi sosiaalityöntekijältä.

Deborasta voit tilata avustajapalvelun joko kokonaisratkaisuna tai sijaispalveluna. Tuottaessamme avustajapalvelun kokonaisratkaisuna, voit asiakkaana edelleen itse vaikuttaa avustajavalintoihin, määritellä avustajien työajat sekä toimia avustajille työnjohtajana. Ennen kaikkea voit keskittyä omaan elämääsi ja luottaa siihen, että avustaja saapuu työhön sovittuna aikana lomakausista tai sairastumisista riippumatta. Asiakkaanamme saat meiltä yksilöllisesti järjestetyt avustajapalvelut silloin kun työnantajana toimiminen ei syystä tai toisesta tule kysymykseen. Meillä on laaja-alainen kokemus henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja palvelemme yli sataa vaikeavammaista asiakasta Etelä-Suomen alueella. Avustuspalveluitamme on saatavilla lähes valtakunnallisesti.

Deborassa avustajina toimii niin koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuin alan opiskelijoita tai muutoin soveltuvan kokemuksen saaneita henkilöitä. Lähtökohtaisesti asiakas itse määrittelee missä toimissa häntä avustetaan. Avustaminen voi sijoittua vapaa-aikaan ja koostua esimerkiksi kodinhoidollisista tehtävistä, asioinnista ja harrastustoiminnan tukemisesta. Avustaminen voi olla myös fyysisesti kuormittavampaa työtä, joka vaatii avustajilta erityisosaamista, kuten vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tuntemista, apuvälineiden käytön osaamista sekä nosto- ja siirtotaitoa.

Luotettava sijainen avustajan poissaoloihin

Voit tiedustella meiltä myös sijaispalvelua, mikäli toimit itse työnantajana avustajallesi. Järjestämme sopimusasiakkaille sijaisen oman vakituisen avustajan sairastuessa, lomakausina tai palvelutarpeen lisääntyessä. Luotettavat avustajamme ovat asiakkaiden käytettävissä joka päivä ympäri vuorokauden.

Kuva