Ulkoistamisratkaisut kunnille

Debora tarjoaa laadukkaita hoiva- ja kuntoutuspalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille valtakunnallisesti. Palveluitamme tilaavat mm. kunnat, sairaanhoitopiirit, Kela sekä vakuutusyhtiöt. Pyrimme täydentämään julkista palveluntuotantoa sekä luomaan uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollon tehostamiseksi sekä tärkeiden kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Julkisen sektorin kumppanina tarjoamme tilaajalle avoimuutta ja luotettavaa kumppanuutta, tilaamisen ja yhteistyön vaivattomuutta, erinomaista asiakastyytyväisyyttä, palvelun vaikuttavuutta sekä kustannussäästöjä.

Deboran pitkä toiminnallinen kokemus ja henkilöstömme monipuolinen osaaminen turvaavat laaja-alaisen palvelutarjonnan erilaisille asiakastarpeille. Palvelun sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajatahon kanssa kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Raportoimme säännöllisesti asiakkaiden muuttuvista tilanteista ja suosittelemme soveltuvin osin myös jatkotoimia tai muutoksia palveluun asiakkaan toimintakyvyn ja arjen tukemiseksi.

Palvelut kunnille

  • Monipuolinen palvelutarjonta asiakkaan kotiin, kuten kotihoito, kotisairaanhoito sekä vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palveluasuminen kotiin. Tarjoamme myös erikoissairaanhoidollisia palveluita, kuten hengityshalvauspotilaiden kotihoitoa.
  • Laadukkaat lapsiperheiden palvelut, kuten lapsiperheiden kotipalvelu, lastenhoitoapu, lasten ammatillinen tukihenkilötoiminta, nuoren itsenäistymisen tuki, perhetyö sekä avomuotoinen perhekuntoutus.
  • Kattavat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, kuten fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia, neuropsykiatrinen valmennus, myös kotikäynteinä.
  • Tehostettu palveluasuminen ikääntyneille ja vaikeavammaisille.
Kuva