Henkilökunnan työhyvinvointi vaikuttaa organisaatiosi kilpailukykyyn

Henkilökunnan hyvä työkyky ja työssä jaksaminen ovat organisaatiolle merkittävä valttikortti, sillä sairauspoissaoloja ehkäisemällä yritys tai yhteisö voi säästää huomattavan määrän euroja. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin syy lääkärissäkäyntiin ja aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja. Varsinkin alaselkäsairaudet, niska-hartiaoireyhtymä ja nivelrikko ovat työssäkäyvän väestön riesana. Väestön ikääntyessä tuki- ja liikuntaelinsairaudet tulevat vaivaamaan entistäkin useampia, jolloin ennaltaehkäisyn tärkeys korostuu. Työyhteisöissä näitä vaivoja voidaan ehkäistä lisäämällä liikuntaa, parantamalla työergonomiaa sekä tarjoamalla ennaltaehkäiseviä palveluita. Samalla parannetaan organisaation tuottavuutta.

Kuva

Debora tarjoaa monipuolisia fysioterapia- ja hyvinvointipalveluita, joilla pyritään tukemaan työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Auron-partnerina käytössämme on kattava vaikuttavuuslomakkeisto, jonka avulla voimme näyttää toteen fysioterapialla saavutettuja tuloksia sekä yksilöiden että koko organisaation tasolla. Moni suomalainen suuryritys ja terveydenhuollon toimija on keskittänyt fysioterapiapalveluiden oston Auroniin. Auronin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat mm. Mehiläinen, Terveystalo, Nordea Pankki Suomi, Danske Bank, MTV. Lisätietoja Auronista www.auron.fi »

Asiantuntemuksemme fysioterapiasta on monipuolista ja organisaatioille suunnattuun palvelutarjontaamme kuuluu mm. taukojumppien ohjaamista, ergonomiakartoituksia, kuntotestausta ja kehon koostumusmittauksia, manuaalista fysioterapiaa, työpaikkahierontaa, yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta, harjoitteluterapiaa, sekä työhyvinvointiin liittyviä luentoja ja alustuksia käytännön harjoitteineen. Lue lisää fysioterapiapalveluistamme www.deborafysio.fi »

Debora-12

Yksilöllinen neuvonta ja ohjaus

 • Tarvittaessa fysioterapia työperäisten oireiden lievittämiseksi.
 • Fysioterapeuttinen ongelman määrittely ja suunnitelma alentuneen toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi.
 • Kirjalliset, yksilölliset itsehoito-ohjeet.

Toimintakykykartoitukset

 • Fyysisen kunnon testaus, lihasvoima- ja tasapainotestaukset sekä liikkuvuusmittaukset.

Työkuntoryhmät ja harjoitteluterapia

 • Työyhteisölle räätälöidyt harjoitteluterapia- ja liikuntaryhmät painottuen niska-hartiaseudun vaivojen sekä alaselkävaivojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen sovellettuna työasentoihin ja liikkeisiin.
 • Ryhmät toteutetaan työpaikoilla, liikuntatiloissa tai Deboran omissa vastaanottotiloissa, esim. fysiokimppatoimintana, terapeuttisena harjoitteluna tai allasvoimisteluna.
 • Motivoiminen oman kunnon hoitamiseen ja kullekin sopivien liikuntamuotojen valintaan.

 

Taukojumppa

 • Helppo ja edullinen tapa ennaltaehkäistä työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
 • Taukojumppa voidaan suunnitella painottumaan nimenomaan niska-hartiaseudun ja alaselän vaivojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.
 • Fysioterapeuttimme voi vetää säännöllisen taukojumpan omalla työpaikallasi, se piristää työpäivää ja auttaa löytämään yksilöllisesti sopivia liikuntamuotoja. Samalla se motivoi työntekijää hoitamaan omaa kuntoaan vapaa-ajallakin, jolloin koko työyhteisö hyötyy.

Työpaikkaselvitykset

 • Ergonomiset kartoitukset sekä työntekijöiden opastaminen sopivasti kuormittaviin työtapoihin ja itsensä hoitamiseen vapaa-aikana. Teemana esimerkiksi päätetyöskentelyn ergonomia tai nosto- ja siirtotekniikat hoitotyössä, sekä keinoja fyysisen kuormittumisen vähentämiseen työssä.
 • Osallistuminen tarvittaessa työvälineiden ja kalusteiden hankinnan suunnitteluun sekä niiden käytön opetukseen.

Työhyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät luennot

 • Fysioterapeutin pitämä työhyvinvointiluento voi sopia esimerkiksi TYHY-päivän yhteyteen.
 • Työkykyä edistävien liikuntamuotojen valinta ja rentoutumistekniikoiden löytäminen.