Sairaan lapsen hoito

Sairaan lapsen hoito on yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa avainhenkilöiden työskentely myös silloin, kun työntekijän perheessä lapsi sairastuu tai on toipilaana.

Lapsen sairastuessa vanhemmille aiheutuu usein ylimääräisiä haasteita työpaikalla, palaverien lykkääntyessä ja tehtävien kasautuessa mahdollisesti viikonlopulle. Palvelumme ansiosta työntekijä voi halutessaan tilata Deborasta ammattitaitoisen lastenhoitajan kotiinsa myös lyhyellä varoitusajalla. Asiakasorganisaatiomme avainhenkilö voi siten hoitaa kiireellisiä työtehtäviään tietäen että lapsella on lämmin ja osaava huolenpito kotona.

Sairaan lapsen hoito henkilöstöetuna

Mikäli työnantajalla on sopimus Deboran kanssa, voi henkilöstö hyödyntää sairaan lapsen hoitopalvelua organisaation sisäisesti sovituissa raameissa. Palvelu on työssäkäyvälle vanhemmalle veroton henkilöstöetu ja työnantajalle normaali vähennyskelpoinen kulu. Sopimuksessa ei ole mitään kiinteää perusmaksua vaan asiakasorganisaatiomme maksaa vain lastenhoitajan toteutuneista työtunneista.

Kuva